Šta je magnetna rezonanca?
Magnetna rezonanca je bezbolna i bezopasna i može se primjenjivati kod osoba svih starosnih dobi. Pregled traje 10 do 40 minuta i nema nikakve štetne efekte, pa se može ponavljati neograničen broj puta. Eventualnu neugodnost može predstavljati boravak u tunelu aparata (zatvorenom prostoru), kao i buka koju sam aparat proizvodi
Tekst: A A ADijagnostika
Šta je magnetna rezonanca?

Objavljeno 25.05.2010 u 08:42

Magnetna rezonanca je savremena, radiološka, dijagnostička metoda za otkrivanje bolesti i oštećenja mekih tkiva i organskih suistema cijelog tijela, s posebnim naglaskom na centralnom nervnom sistemu..

Ovoj metodi se pristupa kada drugim, uobičajenim metodama nije moguće odrediti preciznu dijagnozu. Aparat za magnetnu rezonancu koristi jaka magnetna polja i radio-valove umjesto X-zraka za dobivanje visokokvalitetnog i preciznog slojevitog prikaza unutrašnjosti ljudskog tijela, jasne i detaljne slike različitih unutrašnjih organa i tkiva. To je cilindrični magnet u kojem pacijent mora ležati mirno nekoliko minuta.

Magnetna rezonanca je bezbolna i bezopasna i može se primjenjivati kod osoba svih starosnih dobi. Pregled traje 10 do 40 minuta i nema nikakve štetne efekte, pa se može ponavljati neograničen broj puta. Eventualnu neugodnost može predstavljati boravak u tunelu aparata (zatvorenom prostoru), kao i buka koju sam aparat proizvodi.

Pacijent treba znati da tokom pregleda nije sam, da ga stručno medicinsko osoblje promatra iz susjedne prostorije, kroz stakleni prozor, kao i na posebnom kompjuteru. Tokom pregleda je neophodno da pacijent bude potpuno miran.

Ukoliko je pacijent dijete ili osoba sa mentalnim poteškoćama, snimanju može prisustvovati roditelj, rođak ili prijatelj. Tokom 15 do 20% pregleda pacijenti moraju primiti kontrast, koji najčešće ne uzrokuje nikakva neželjena djelovanja.

Magnetnom rezonancom može se pregledati: mozak, kralježnica, kosti, mišići, ekstremiteti, zdjelični organi i organi gornjeg dijela abdomena.

Na MR ne mogu ići: pacijenti sa metalnim hirurškim koštanim fiksatorima, pacijenti sa ostacima gelera u tijelu, pacijenti kojima je operativnim putem ugrađen pacemaker ili vještačka srčana komora.

Prije pregleda pacijenti također moraju ostaviti sve metalne predmete, kreditne kartice, mobilne telefone, satove, proteze, slušne aparate i novac u prostoriji predviđenoj za to, jer se u prostoriju za pregled ne smije ulaziti sa nekim od navedenih predmeta.


(MOJEzdravlje)