Predstavljen izvještaj o radu Porezne uprave FBiH za 2010.
Danas je u središnjem uredu Porezne uprave FBiH održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen izvještaj o radu ove institucije za prethodnu godinu kada je u pitanju naplata poreznih i neporeznih javnih prihoda u Federaciji BiH
Tekst: A A ASarajevo
Predstavljen izvještaj o radu Porezne uprave FBiH za 2010.

Objavljeno 25.01.2011 u 13:29

Danas je u središnjem uredu Porezne uprave FBiH održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen izvještaj o radu ove institucije za prethodnu godinu kada je u pitanju naplata poreznih i neporeznih javnih prihoda u Federaciji BiH.

Midhat Arifović, direktor Porezne uprave Federacije BiH je u svom izlaganju kao najbitnije stavke za 2010. godinu sumirao sljedeće pokazatelje:

„U periodu januar-decembar 2010. godine ukupna naplata poreznih i neporeznih javnih prihoda iznosila je 3,85 milijardi KM tj. naplaćeno je 275,1 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu što znači da je naplata povećana za 7,7%,“ te u nastavku dodao, „od ukupnog iznosa na ime direktnih poreza je naplaćeno 867,6 miliona KM, a na ime fondovskih prihoda, odnosno doprinosa otpada 2,6 milijardi KM što predstavlja 26,1 milion KM ili 16,4% više u odnosu na prethodnu godinu.“

Naročito je istaknuta povećana naplata poreza na dobit, koja je za 26,1 milion KM, odnosno 16,4% viša u odnosu na prošlu godinu.

Ovom povećanju je doprinjela naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija, koja u 2010. godini iznosi ukupno 95,4 miliona KM što je za 32,3 miliona KM, odnosno 51,1% više u odnosu na prošlu godinu.

Također, naplata poreza na dohodak je tokom čitave 2010. godine imala tendenciju rasta, a koja je rezultirala sa ukupnim iznosom od 235,2 miliona KM i predstavlja povećanje za 13,6%, odnosno 28 miliona KM u odnosu na 2009. godinu.

Zamjenik direktora Porezne uprave FBiH, Vinko Križan je u svom obraćanju govorio o izvršenju implementacije novih Zakona u Federaciji BiH, a posebno se dotaknuo Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrola i naplate doprinosa, koji je stupio na snagu 01. januara ove godine i naglasio:

„Tokom mjeseca decembra 2010., Porezna uprava Federacije BiH je implementirala sveoubuhvatnu kampanju javnog informisanja putem štampanih i elektronskih medija u trajanju od ukupno tri sedmice, kojom smo nastojali upoznati što veći broj obveznika o načinu implementacije ovog Zakona, sa posebnim naglaskom na sve pozitivne promjene koje donosi ovaj Zakon, a prvenstveno na pojednostavljenju procedura registracije i uštedi na vremenu prilikom prijave za upis/osiguranje koju podnosi obveznik uplate doprinosa nadležnoj poreznoj ispostavi.“

U nastavku konferencije za novinare, Fuad Balta, pomoćnik direktora Porezne uprave FBiH, dotaknuo se aktuelne teme prijava za porez na dohodak, s ciljem pravovremenog informisanja svih obveznika i posebno naglasio:

„ Skraćen je rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak umjesto do 30. aprila za 2010. i ubuduće obrasci GPD-1051 predavaće se do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, a svi drugi izvještaji, te obrasci, specifikacije itd. do kraja februara tekuće za prethodnu godinu, uključujući i obrazac GIP-1022. Krajem januara dospijevaju prvi rokovi predaje prijava za porez na imovinu (vikendice, poslovne prostorije, stanovi i garaže koje se izdaju pod zakup),   shodno kantonalnim zakonima o porezima, izuzev Tuzlanskog kantona, gdje je propisani rok za mjesec dana duže. 

Izmjenama Pravilnika o  primjeni zakona o porezu na dohodak, propisan je obrazac MIP – 1023 (Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak), koji je svjojevrsna kombinacija dosadašnjih obrazaca M4 (koji se više neće predavati u PIO/MIO, počev od 2011. godine) i obrasca GIP–1022 (Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima), koji će poslodavci/isplatioci i dalje biti u obavezi da dostavljaju svojim zaposlenicima do 28. februara za prethodnu godinu, ali ne i Poreznoj upravi, kao što je trebalo učiniti za 2009. i 2010. godinu.

Prvi rok za predaju MIP-a nadležnim ispostavama Porezne uprave je 15. februar za plaće isplaćene u januaru 2011 (iz decembra 2010. i januara 2011. godine). U procesu kontrole pojedinačno podnesenih prijava poreza na dohodak od strane poreznih obveznika Porezna uprava je obradila oko 2 miliona obrazaca.“

Porezna uprava FBiH pokrenula je incijativu i dala konkretne prijedloge radi produženja roka  za donošenje rješenja o povratu poreza na dohodak poreznim obveznicima koji su pretplatili ovaj porez za 2010. godinu.

S obzirom na objektivnu nemogućnost da se ovaj posao završi do 30. aprila, proslijeđen je dalju proceduru prijedlog za prolongiranje ovog zakonskog roka do 31. maja tekuće za prethodnu godinu, do kada se Porezna uprava obavezuje da poreznim obveznicima i kantonalnim ministarstvima finasija dostavi rješenja o pravu na povrat više preplaćenog poreza na dohodak, i kako bi nadležna ministarstva po istim vratila odgovarajuće iznose poreza na dohodak na račun građana, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.


(MOJportal)