RS uvodi putarinu na novoizgrađenoj dionici autoputa Doboj–Prnjavor
Naplata putarine vrši se za otvoreni sistem naplate na naplatnim mjestima Johovac i Prnjavor za izgrađeni autoput '9. januar', dionica Doboj–Prnjavor u dužini 36,60 kilometra
Tekst: A A AOvo je cijena putarine
RS uvodi putarinu na novoizgrađenoj dionici autoputa Doboj–Prnjavor

Objavljeno 03.11.2016 u 13:00

Vlada Republike Srpske donijela je danas  uredbu o visini putarine na novoizgrađenoj dionici autoputa Doboj–Prnjavor, koja će se zavisno od kategorije vozila kretati od četiri do 20 KM.

Naplata putarine vrši se za otvoreni sistem naplate na naplatnim mjestima Johovac i Prnjavor za izgrađeni autoput „9. januar“, dionica Doboj–Prnjavor u dužini 36,60 kilometra.

Za motorna vozila sa dvije osovine, sa najvišom tačkom preko prve osovine jednakom ili manjom od 1,3 metra (motocikli, tricikli, četvorocikli, putnička vozila, laka komercijalna vozila kod kojih je visina preko prve osovine 1,3 metra ili manje) putarina je četiri KM.

Osam maraka je putarina za motorna vozila s prikolicom ili bez prikolice, sa dvije ili više osovina i sa najvišom tačkom preko prve osovine jednakom ili manjom od 1,3 metra (putničko vozilo sa prikolicom ili karavan, pri čemu karavan može imati jednu ili više osovina, laka komercijalna vozila sa prikolicom ili karavanom, pri čemu karavan može imati jednu ili više osovina – ovoj klasi ne pripadaju vozila koja su već klasifikovana u klasu I).

Motorna vozila sa dvije ili tri osovine i sa najvišom tačkom preko prve osovine većom od 1,3 metra (autobus bez prikolice sa dvije ili tri osovine, autobus sa dvije osovine i prikolicom sa jednom osovinom, kamioni kod kojih visina prelazi 1,3 metra preko prednje osovine, kamioni sa prikolicom ili bez prikolice sa ukupno dvije ili tri osovine, motorizovani karavan kod kojeg je visina na prednjoj osovini veća od 1,3 metra, kamion sa prikolicom ili karavanom sa ukupno tri osovine) plaćat će putarinu od 12 KM.

Dvadeset maraka je putarina za motorna vozila sa četiri ili više osovina i sa najvišom tačkom preko prednje osovine većom od 1,3 metra (kamioni sa prikolicom ili bez prikolice sa ukupno četiri ili više osovina, autobusi sa dvoosovinskom prikolicom sa ukupno četiri ili više osovina, kamioni sa dvoosovinskom prikolicom ili karavanom sa ukupno četiri ili više osovina).


(Fena/MOJportal)