Popis stanovništva u BiH 1. oktobra 2013.
Direktor u EUROSTAT-u Pieter Everaers rekao je danas da je dosta urađeno od njegove posljednje misije i da je Međunarodna monitoring misija dala pozitivnu ocjenu za provođenje popisa
Tekst: A A AHadžić-Everaers
Popis stanovništva u BiH 1. oktobra 2013.

Objavljeno 31.05.2013 u 12:46

Ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić je, nakon razgovora sa direktorom u EUROSTAT-u Pieterom Everaersom, rekao da će Bosna i Hercegovina od 1. oktobra krenuti u popis stanovništva.

"Obaveza institucija BiH u narednom periodu jeste da preuzme punu odgovornost za popis stanovništva, da projekat shvatimo kao projekat BiH, neophodan, nužan, da stvorimo potrebne preduslove da puno više uradimo u narednom periodu na aspektu socijalnih i ekonomskih strategija i da shvatimo koliko je ustvari važno da u procesu i proceduri provođenja popisa stanovništva podignemo svijest naših sugrađana i koliko je neophodna jedna ovakva aktivnost“, pojasnio je Hadžić.

Direktor u EUROSTAT-u Pieter Everaers rekao je danas da je dosta urađeno od njegove posljednje misije i da je Međunarodna monitoring misija dala pozitivnu ocjenu za provođenje popisa.

"Međunarodna monitoring misija za popis u BiH je uradila detaljnu ocjenu stanja, pripremljenosti u BiH za provođenje popisa“, rekao je Everaers i dodao da BiH ima zeleno svjetlo za provođenje popisa stanovništva.

Everaers je istakao da su sljedeća četiri mjeseca veoma bitna da se do najsitnijih detalja razrade preostali tehnički detalji.

On je također dodao da je veoma bitan i komunikacijski aspekt kao i odnosi sa javnošću kada je u pitanju popis.

"Također želim istaći da smo u potpunosti svjesni da postoje i različiti detalji i od različitih političkih struktura, udruženja i grupa, a ono što je naša preporuka jeste da se u svim aktivnostima koje se odnose na provođenje samog popisa neophodno pridržavati se međunarodnih preporuka“, istakao je Everaers.

Odgovarajući na novinarska pitanja Everaers je rekao da želi istaći da pitanje etničke pripadnosti predstavlja osjetljivo pitanje i da je samim tim definirano i postavlja se kao neobavezno pitanje i predmet je slobodnog izjašnjavanja.

"Što znači da će diseminacija nakon prikupljanja podataka biti sveobuhvatna i uključit će sve odgovore. Dakle, činjenicom da je BiH odlučila ključiti pitanje o etničkoj pripadnosti, samim tim u obavezi je da se i slijedom toga pridržava i međunarodnih preporuka, a one kažu da klasifikacija takvih odgovora mora biti sveobuhvatna i uključivati sve odgovore. Dakle, svi tako dati odgovori moraju biti prikazani bez obzira da li se odnose na etničke grupe, na regionalne grupe ili grupe koje se ne doživljavaju kao etničkim", pojasnio je Everaers.

Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Renzo Davidi i direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović potpisali su danas ugovor kojim EU dodjeljuje 7,5 miliona eura bespovratnih sredstava Agenciji za statistiku BiH za podršku popisu stanovništva.

Prema riječima Zdenka Milinovića popis će koštati oko 46 miliona konvertibilnih maraka.


(AA/MOJportal)