Nezaposleno više od pola miliona ljudi
U BiH u aprilu je bilo prijavljeno 540.335 nezaposlenih osoba, što je za 2.391 osobu ili 0,44 posto manje u odnosu na mart, saopštila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH
Tekst: A A A'Crna' statistika BiH
Nezaposleno više od pola miliona ljudi

Objavljeno 29.05.2012 u 21:41

U BiH u aprilu je bilo prijavljeno 540.335 nezaposlenih osoba, što je za 2.391 osobu ili 0,44 posto manje u odnosu na mart, saopštila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja,u Republici Srpskoj u aprilu je bilo prijavljeno 154.479 nezaposlenih osoba, što je za 1.411 osobu ili 0,91 posto manje u odnosu na mart.

U Federaciji BiH prijavljeno je 373.372 nezaposlenih osoba, što je za 1.120 osoba ili 0,30 posto manje u odnosu mart, dok je u Brčko distriktru prijavljeno 12.484 nezaposlenih osoba, što je za 140 osoba više nego u martu.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH u martu ove godine registrovano je bilo 688.702 zaposlene osobe, što je za 0,2posto više u odnosu na februar.

Od ukupnog broja osoba koja su u aprilu tražila zaposlenje, njih 272.185 ili 50,37 posto su žene.

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, 162.091 su nekvalifikovani radnici, 11.395 polukvalifikovani, 188.079 kvalifikovani, 3.891 visokokvalifikovani, 135.250 sa srednjom stručnom spremom, 7.503 sa višom stručnom spremom i 30.227 sa visokom stručnom spremom.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u aprilu, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 11.006, dok je sa  evidencije zavoda i službi zapošljavanja brisano 13.267 od kojih je zaposleno 8.107 ili 61,11 posto.

Poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 2.488 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u aprilu iznosio 4.739.


(Srna/MOJportal)