Povećati konkurentnost osoba sa invaliditetom na tržištu rada
“Pravna regulativa i olakšice za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom”, tema je okruglog stola održanog danas u prostorijama Grada Sarajeva
Tekst: A A AOkrugli sto u Sarajevu
Povećati konkurentnost osoba sa invaliditetom na tržištu rada

Objavljeno 21.03.2012 u 13:11

“Pravna regulativa i olakšice za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom”, tema je okruglog stola održanog danas u prostorijama Grada Sarajeva.

Okrugli sto organizovao je Udruženja građana “Nešto Više” u okviru projekta “Inkluzijom protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom”, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.        

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović ukazao je na značaj zajedničkog nastupa udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom, odakle bi uputili jasne, artikulisane poruke o problemima s kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Prvi sekretar Ambasade Kraljevine Holandije u BiH Jantine van Bakel je kazala da je pored pravne regulative značajno da se osobe sa invaliditetom prepoznaju kao osobe koje imaju sposobnost i prava na rad i obrazovanje.

Cilj ovog projekta je, prema riječima Belme Hadžimahmutović, projekt menadžera UG “Nešto Više”, pravovremeno informisati javnost, uključujući relevantne institucije vlasti, postojeće i potencijalne poslodavci (biznis sektor), organizacije civilnog društva i medije o principima nediskriminacije osoba sa invaliditetom (pravo na obrazovanje, pravo na zapošljavanje i rad osoba sa invaliditetom).

Također, ovim projektom nastoji se povećati konkurentnost osoba sa invaliditetom na tržištu rada i mogućnost njihovog zapošljavanja na području Kantona Sarajevo.

„Ovaj projekat se implementira na svih devet općina KS, i to od 15. decembra do 15. septembra 2012. godine. Cilj nam je educirati i zaposliti 30 nezaposlenih mladih osoba sa invaliditetom, u dobi od 18-40 godina, prijavljenih na birou za zapošljavanje na području grada Sarajeva. Minimalno 50% korisnika projekta su žene. U narednom periodu, za osobe koje su obuhvaćene ovim projektom, organizirat ćemo informatičku obuku u Centru za poslovnu edukaciju (poslovna informatika, grafički dizajn, auto cad) kao i treninge iz osobnih i specifičnih životnih vještina u izradi projekata/poslovnih planova“, istakla je Belma Hadžimahmutović, saopšteno je iz Grada Sarajeva.


(MOJportal)