Kategorija - Kolumna

Kolumna

Liste čekanja na smrt

Dobro je, imam još vremena ako  budem odlučivao. Sigurno je samo da se ne moram bacati pod voz ili s mosta. Ne moram posezati za venama ili spremati konopac...

Kolumna

Halep: Totalna destrukcija

Halep je apsolutna tragedija. Apokaliptičan je. A Halep bijaše u povijesti arapsko-islamske kulture jedan od najvećih kulturnih i naučnih centara čitavoga toga...