Komisija za saobraćaj i komunikacije

Bh. građani plaćaju najvišu cijenu mobilnih usluga u regionu
Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupšt...

Prilika za nezaposlene

Bh. građani mogu i ove sezone konkurisati za poslove u Crnoj Gori
Bh. građani mogu konkurisati za poslove u Crnoj Gori u tekućoj turističkoj se...

Proširenje kapaciteta

Uvoz 15.000 tona mesa u Tursku spasio bh. proizvođače
Odluka Vlade Republike Turske da po povoljnijim uslovima odobri uvoz na svoje tr...