Moje zdravlje Sarajevo

U KS vakcinacija protiv gripe počinje u petak

Ministarstvo zdravstva KS i Zavod zdravstvenog osiguranja KS i ove godine osigurali su 7.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2017/2018., koje su distribuirane u JU Dom zdravlja (DZ) KS.

Vakcinacija počinje u petak u 08.00 sati, u svih devet organizacionih jedinica (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo) JU Dom zdravlja KS, s pripadajućim lokalitetima.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, osobe s posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, MUPKS-u, gradskom javnom saobraćaju, te zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

– Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija – saopćila je Pres-služba JU DZKS.

tagovi