Sarajevo Zbog sanacije klizišta

Od danas ulica Hakije Kulenovića postaje jednosmjerna

U sarajevskoj ulici Hakije Kulenovića na Ciglanama od danas je izmijenjen režim saobraćaja, te je ova ulica od sada jednosmjerna.

Naime, Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar pokrenula je proceduru izmjene režima saobraćaja kao jednu od hitnih mjera u stabilizaciji klizišta u ovoj ulici, nako što je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, nakon prijave građana i Savjeta MZ Ciglane-Gorica na terenu ustanovio da postoji pojava klizišta na dijelu ove ulice.

Iz Zavoda su preporučili da ova saobraćajnica dobije status “jednosmjerne” do okončanja sanacije klizišta. Općinska služba je, po nalogu općinskog načelnika Nedžada Ajnadžića, pokrenula proceduru i dobila potrebna odobrenja od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Prema ovom odobrenju ubuduće će saobraćaj duž ulice Hakije Kulenovića biti omogućen samo iz pravca Jukićeve ulice, dok će se iz pravca Odobašine ulice biti moguće kretati samo motornim vozilom do tunela ili skrenuti lijevo pored tunela na plato u Hakije Kulenovića koji vodi do “kosog lifta” na Ciglanama.

Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove izdala je nalog za postavljanje nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije građevinskoj firmi Grakop, sa kojom Općina Centar ima potpisan sporazum o redovnom održavanju ulica, bit će postavljeni potrebni znakovi zabrane saobraćanja jednim smjerom.

Općinski štab civilne zaštite je zbog ovog klizišta u ulici Hakije Kulenovića u stalnom vanrednom zasjedanju, a održan je i sastanak sa Savjetom mjesne zajednice Ciglane-Gorica.

Općina Centar je putem Štaba pokrenula aktivnosti i angažovala eminentne stručnjake za izradu plana mjera i aktivnosti za sanaciju klizišta na Ciglanama, saopćeno je iz Pres-službe Općine Centar.